Autismfiske

Detta är en regelbundet återkommande händelse i min vardag: Någon skickar en länk till nåt stolleri och frågar om X verkligen orsakar sjukdom Y. Vad X är verkar vara i stort sett helt slumpartat, men Y är i väldigt hög utsträckning autism. Att Malou von Sivers verkar tro att bajs-smoothies hjälper mot autism verkar alla ha uppfattat vid det här laget, men detta är verkligen bara genomsnittligt enfaldigt. Det finns ingen anledning att stanna där! Autism skulle ju kunna orsakas av vad som helst! Varför inte... eh... omskärelse, t.ex? En färsk dansk studie antyder att så skulle vara fallet. Det kanske inte är uppenbart varför man skulle leta efter ett sådant samband, men studiens författare är pedagogiska:
The present investigation was prompted by the combination of recent animal findings linking a single painful injury to lifelong deficits in stress response and an ecological study showing a strong, positive correlation (r = 0.98) between a country’s neonatal male circumcision rate and its prevalence of ASD in boys. Specifically, using data from nine countries, Bauer and Kriebel observed that with each 10% increase in a population’s neonatal circumcision rate, the estimated prevalence of ASD increased significantly by 2.01 per 1000 boys.
Okej, så det som har hänt är alltså att en ganska svag djurstudie antyder att stress kanske ökar risken för autism, vilket för all del stämmer överens med spridda observationer från människa att t.ex. prematur födsel, låga APGAR-poäng och andra vagt stressrelaterade indikatorer har ett samband med autism. Den studie av Bauer och Kriebel som nämns letade egentligen efter ett samband mellan autism och paracetamol (Nej, herregud inte alvedon IGEN!) men i brist på ett direkt samband däremellan så hittade man en viss ökning av autism bland omskurna amerikanska gossar som, antar man, nog har ätit mer paracetamol. Whoop-di-doo. 

I vilket fall som helst. Den danska studien lyckas till slut pressa fram en 46-procentig riskökning bland omskurna pojkar som är statistiskt signifikant. Ish. That's something, right?

Nej. Nu ska vi prata om hur man fiskar efter signifikanta resultat bland nonsens. 

I den typ av statistisk analys man använt här så letar man, något förenklat, efter ett statistiskt samband som bara kommer uppstå av slumpen i 5% eller färre av ens försök. Hittar man ett samband drar man därför slutsatsen att det är ett verkligt samband, av en eller annan anledning. Om ett statistiskt signifikant resultat är allt som krävs för en publikation med den sortens slutsatser som presenteras i den här studien så är allt som krävs att man upprepar sin analys på lite vad som helst tills dess att ens statistiska test faller ut som signifikant. XKCD illustrerar detta träffsäkert så här.

Den danska studien har gjort precis detta. Man har gallrat efter potentiella samband med ett univariat Wald-test som man sedan plockat ut det mest aptitliga sambandet ur. För att göra det riktigt enkelt för sig så har man också delat upp sin kohort i en himla massa undergrupper, vilket ger en himla massa statistiska jämförelser och därmed möjligheter att få napp. Ingen frågar varför det samband man ser i gruppen 0-4 år sedan försvinner i gruppen 5-9 år. Växer förhudsrelaterad autism bort med åldern? Är det ens autism, i så fall? Ingen vet. Publicerbart är det i alla fall.

Men för att Malou inte ska behöva göra smoothies av förhudar i bästa (nåja) sändningstid så föreslår jag några alternativa orsaker till autism som kan diskuteras i stället: Enligt denna bästsäljande bok är det gluten och kolhydrater. Det är nonsens, förstås, men det betyder inte att det inte är bra teve. Bättre än att dricka bajs, kan man tycka. En annan återkommande teori är att det skulle vara komjölk. Djurrättsorganisationen PETA har självklart inte varit sena att dra sina slutsatser av detta. PETA verkar inte ha upptäckt det än, men även köttkonsumtion orsakar autism, samt GMO förstås. Utifall att ni trodde det fanns någon mat som var säker att äta, alltså. Tyvärr är även sojaprodukter misstänkta, så tro inte att det hjälper att bli vegan. Och då har jag inte ens öppnat lådan med vaccin, mobiltelefoner och dataspel.

Ingen ska ha nåt roligt.

1 comment: