Bomber och granater!

"Russinpaketet är rena giftbomben", hälsar Aftonbladet och fortsätter: "Russinen du lägger i glöggen kan vara rena giftet." Någon stackars dussinjournalist har fått tag på Råd och Röns undersökning av vilka bekämpningsmedel och mögelrester som finns på russin. "I inget fall var man i närheten av gränsvärdet" konstaterar tidningen, men i alla fall! Giftbomb! Inte en farlig bomb, men en bomb icke desto mindre. 

Jaja. Vi letar väl reda på EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet EFSA:s lista över gränsvärden för peticider, då. Det är lugnt, ni behöver inte läsa den. Jag tog mig friheten att sätta de högsta uppmätta värdena av pesticider bredvid EFSA:s gränsvärde, angett i milligram pesticid per kilogram kroppsvikt per dag.

Pesticid ADI mg/kg/dag Uppmätt mg/kg
Boscalid 0.04 0.055
Piperonylbutoxid 0.2 0.079
Bifenezate 0.01 0.016
Methoxyfenozide 0.1 0.076
Myclobutanil 0.03 0.026
Pyraclostrobin 0.03 0.034
Fenperoximate 0.01 0.033
Tebuconazole 0.03 0.028
Chlorantrianiprole 0.02 0.043
Cypronidril 0.03 0.09
Imidacloprid 0.06 0.015
Spirodiclofen 0.015 0.053
Bifenthrin 0.02 0.01
Acetamiprid 0.07 0.026
Azoxystrobin 0.1 0.034
Chlorpyrifos-ethyl 0.01 0.076
Cyhalothrim lambda 0.01 0.044
Deltamethrin 0.01 0.013
Ethirimol 0.05 0.014
Indoxicarb 0.01 0.029
Iprodione 0.06 0.32
Metalaxyl 0.08 0.087
Propargite 0.01 0.02
Pyrimethanil 0.2 0.088

En snabb titt säger att flera av pesticiderna förekommer i så pass höga halter att man i alla fall inte bör äta mer än ett kilo russin per kilo kroppsvikt och dag. Så det handlar inte om så absurda siffror som när TV4 letade gifter i vin för ett år sedan. Kanske är det i alla fall teoretiskt möjligt att nå upp till EFSA:s gränsvärden! Eftersom både Råd och Rön och Aftonbladet uttrycker särskild oro för just barn så är det ju lätt gjort att räkna på en treåring som väger, säg, 18 kg. Så vet jag hur mycket russin min dotter (som råkar väga 18 kg) inte får äta, i alla fall. Om man gör lite servettmatematik på tabellen ovan kommer man fram till att det finns ett russinmärke (Montedos) med 0.076 mg chlorpyrifos/kg russin som hon därför inte får äta mer än 2.4 kg om dagen av. Som god tvåa med 0.053 mg spirodoclifen/kg russin hittar man ICAs Rosiner - märket vi brukar ha i vårt skafferi! - som jag hädanefter kommer se till att mitt barn inte äter mer än 5 kg av om dagen, för säkerhets skull. 

Så, detta är ytterligare ett fall av att precis ingen kan räkna. Råd och Röns undersökning visar ganska tydligt att ingen kommer klara av att förgifta sig på pesticider genom att äta russin köpta i Sverige.

Men det hittades mögelgifter också, och det kan möjligtvis vara lite värre. Kanske inte helt oväntat så innehåller i synnerhet de ekologiska russinen en del gifter från mögel i form av framför allt ochratoxin A, men också aflatoxin. Sett till hela världen är dessa gifter ett enormt problem, då de bildas av vanliga mögelstammar som växer på olika grödor. I Råd och Röns undersökning var det dock ganska låga halter, beroende på vilka gränsvärden man tittar på. 

De som nämns i artikeln är ett övre gränsvärde som tillämpas i större delen av världen. Det är baserat på risken för att ochratoxin ska leda till malignitet, framför allt i form av njurcancer. Alla undersökta märken ligger under gränsvärdena med god marginal och det verkar alltså inte vara så mycket att oroa sig för, cancermässigt. Det finns däremot riktlinjer som är satta med tanke på njurpåverkan, i form av nefrit, som bland annat Livsmedelsverket resonerar kring på sin hemsida. Ska man följa denna, betydligt försiktigare rekommendation så räcker det för en 18-kilosperson att äta några hekto russin om dagen för att komma över gränsvärdet. Detta är fortfarande rätt mycket russin, men skulle kanske gå att göra med lite vilja, men då bör man ha i åtanke att riskerna för nefriter hos människa verkar mycket små. På det stora hela verkar inte russinapokalypsen vara nära anstående.

Råd och Röns undersökning visar ändå att besprutningsmedel som är förbjudna i EU återfinns i vanliga produkter. Även om de inte är producerade inom EU så är det någon stackare som har stått och arbetat med druvorna som är utsatt för dessa ämnen, så jag ser ett visst värde i den här typen av avslöjanden. Men som bomber räknade är russin rätt mesiga.

2 comments:

  1. Prima journalister! Men jag litar inte på gränsvärden heller, hur mycket vet man egentligen om alla dessa bekämpningsmedel? Det känns rätt sjukt att spruta gifter på det vi skall äta. Undrar om odlarna själva äter druvorna.. för att inte tala om arbetarna.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Allt är giftigt efter en viss gräns. Man behöver inte lita på gränsvärden, men de gör livet lite lättare för oss icke-luftarianer.

      Delete