Att köra under inflytande


En ny studie i JAMA Psychiatry visar att män med ADHD, en grupp som är överrepresenterad i allvarliga trafikolyckor, råkar ut för färre olyckor i trafiken om de står på medicinering mot sin ADHD. Detta bekräftar tidigare resultat där både pojkar och flickor med ADHD kör bättre i simulatorövningar om de behandlas med metylfenidat eller amfetamin. Studien i JAMA Psych kunde inte visa någon effekt för kvinnor med ADHD, troligtvis för att kvinnor inte orsakar tillräckligt många olyckor till att börja med för att den ökade risken som ADHD innebär ska vara mätbar. Den normalt sett väntade ökningen av olyckor bland förare som kör under inflytande av centralstimulantia uteblev i alla fall, vilket är i linje med den paradoxala effekten dessa substanser har när de ges till personer med ADHD. I Brasilien, där amfetaminliknande läkemedel kan köpas receptfritt, testade 6% av lastbilschaufförer positivt för substansen i en studie. Chaffisarna tog detta och andra stimulantia för att orka köra längre sträckor, med förväntad överrepresentation i olycksstatistiken som följd.

Detta placerar metylfenidat tillsammans med koffein bland psykoaktiva droger som faktiskt förbättrar användarens körförmåga. Till denna grupp finns det en kandidat till, nämligen cannabis. En ny studie från USA visar att personer som testat positiva för cannabis är aningen underrepresenterade bland bilförare som dödats i trafikolyckor. Siffran är inte signifikant, så mer korrekt är att säga att cannabis inte ökar risken att dödas bakom ratten, men det stämmer överens med tidigare forskning som visat att cannabis i och för sig gör förare långsammare, men också försiktigare.


Detta visar sig också i svensk statistik över dödsorsaker bland användare av illegala droger. Både amfetamin och cannabis är relativt lågt representerade bland personer som dog i olycksfall, men medan tre av fyra amfetaminbrukare som dog i trafikolyckor var nyktra så hade två tredjedelar av alla som dog med spår av cannabis i blodet också druckit alkohol, ad modus Justin Bieberii. Enbart cannabis ökar med andra ord inte olycksbenägenheten.


Såvida man inte kvävs på en kaka, förstås. 

No comments:

Post a Comment