Pop quiz!

Slå ett bocköga på följande tabell över vid vilken ålder flickor i Stockholm tar sig igenom puberteten. Raderna du ska titta på - B5, PH5 och AH3 - motsvarar de sista Tannerstadierna, dvs olika tecken på att flickor helt genomgått pubertet. Sedan blir det prov!


Uppgifterna är lite gamla och samtliga mått har krupit nedåt lite i åldrarna sedan nittiotalet, men strunta i det. Baserat på ovanstående siffror och att antalet flickor i varje årskull är ungefär konstant, vilka av följande påståenden är sanna respektive falska?

A. Ungefär två tredjedelar av alla tonåringsflickor ser ut att ha genomgått puberteten.
B. En omyndig flicka som ser ut att ha genomgått pubertet är 30% mer sannolik, i absoluta tal, att vara över 15 år gammal.
C. En av åtta tonårsflickor som ser ut som de genomgått pubertet är under 15 år gammal.
D. De flesta flickor har genomgått pubertet innan 15 års ålder.
E. En tonårsflicka som ser ut att ha genomgått pubertet är sannolikt 15 till 17 år gammal.

OK. Jag medger att detta är fånigt. Det är uppenbart att bara en fullständig idiot skulle använda genomgången pubertet som prediktor för att en ung flicka är över 15 år gammal. Det är en väldigt bra prediktor för om vilken given person som helst är över 15 år gammal eller inte, men då måste man fråga sig om det inte finns enklare sätt att skilja t.ex. en fyraåring från en nittiofyraåring. Men, se det från den ljusa sidan: Det gör inte så mycket om du inte kan lista ut vilka påståenden som är sanna eller falska. Ingen dömer dig.

Facit: Sjalvklart är alla påståenden sanna, i stort sett. Det sista är bokstavligt talat en halvsanning eftersom sannolikheten precis klarar sig över 50%.

No comments:

Post a Comment