Hormonstörande vin

Idag rapporterar SVT att det finns farliga ämnen i vin. För att ingen ska förledas att tro att de menar alkohol kan det vara på plats att specificera att "farligt" betyder "hormonstörande" och "ämnen" betyder "ftalater". Annars skulle artikeln vara fullständigt rimlig och jag sysslolös. 
För att göra en kort historia ännu kortare: Laboratorie Excell, ett franskt forskningsinstitut bekostat av delar av vinindustrin, har publicerat en studie för att visa att deras kvalitetsmärkning är en produkt värd att betala för. Deras slutsats är att det är bättre att dricka dyra viner än billiga. Låt oss titta på guldkornen i denna fantastiska studie!


"Vi kunde inte göra ett urval av viner på något rimligt sätt, så vi skickade ner Benoit på hörnet för att köpa spånk av Smugglar-Pierre. Vi är ganska säkra på att det var ett jättebra sätt att samla in material." Var vinerna producerade av tillverkare som är eller inte är kopplade till Laboratorie Excell? Var vinerna förpackade i glas- eller plastflaskor? Var de avsiktligt utvalda för att ge en så dålig bild som möjligt? Hur säger man lol vi bryr oss inte på franska?

Okej. Resultaten då.


Så. BBP och DEHP hittade man nästan inget av, men DBP lyckades i alla fall få ett medianvärde större än noll. So that's something. Vad betyder det då att DBP hittades i som mest 2.2 mg/kg vin med en median på 0.06 mg/kg?

DBP misstänks påverka det manliga reproduktionssystemet genom östrogenhärmande egenskaper och EU-rekommendationen är att inte få i sig mer än 50 mg/kg kroppsvikt och dag. I mitt fall betyder det att jag inte bör dricka mer än drygt 70 000 liter av medianvinet om dagen om jag inte vill bli impotent. Vilket, får ni ändå medge, är ett lika rimligt som genomförbart mål. 

Nu förhåller det sig tyvärr inte bättre än att alkohol också är ett hormonstörande ämne, som bland annat stör just östrogensignaleringen i kroppen. Utöver benskörhet, impotens och aptitstörningar är detta nära kopplat till cancer. Alkoholkonsumtion beräknas ligga bakom 3.6% av alla dödsfall i cancer i världen. Titeln på SVTs artikel kan därmed anses vara tämligen väl vald. Med anledning av dessa fynd kan det därför vara på sin plats att avsluta med några av de vanliga rekommendationerna:

* Foster och barn är extra känsliga för hormonstörande ämnen. Ska du dricka under graviditet eller bjuda barn på vin så titta efter Laboratorie Excells kvalitetsmärkning.
* Det är förbjudet att köra bil när man druckit vin. Personer som får cancer bakom ratten utgör en fara för sig själva och sina medtrafikanter.
* Män som druckit vin begår och utsätts i högre grad för våldsbrott än andra. Oklart om det är de hormonstörande ämnenas cancerogena eller potenssänkande effekt som ligger bakom detta.

1 comment: